NeuralArchive

An archive of published things by Neural.it. You can browse, search, or see a random publication. The Neural Archive lists 1530 publications.

Med egne øyne II om formidling av videokunst

Author
Stina Högkvist
Publisher / Label
GAN Forlag
Country
Norway
Language
Norwegian
Publication year
2006
Type of publication
Book + DVD
Number of pages
38
ISBN
9788249207459

Index

Videokunst eller film? 7 
Om tid 9
Videokunstens historie 11 
60- og 70-årene 14 
80-årene 15 
90-årene 15 
Våre dager 16
Noen forskjellige måter å arbeide med video på 17 
 Dokumentaren 17 
 Musikkvideo 19 
 Animasjon 20 
 Det narrative 22 
 Sampling 23 
 Real-time video 24 
A presentere video 25 
 Monitor eller projeksjon? 26 
 Screening 27 
 Installasjoner 28 
 Video i det offentlige rom 29 
 Internett 30
Videokunst med egne øyne — eksempel på formidlingsforløp 31
 1 Lærerens forberedelser 31
 2 Motivasjon / skape forventning 31
 3 Før visning 31
 4 Etter førstegangsvisning 32
 5 Etter annen gangs visning 32
 6 Etterarbeid 33
A se videokunst på utstilling 34 
Litteraturkilder 35