NeuralArchive

An archive of published things by Neural.it. You can browse, search, or see a random publication. The Neural Archive lists 1491 publications.

Virtueel Platform Research: Born-Digital Kunstwerken in Nederland

Author
Annet Dekker
Publisher / Label
virtueel_platform
Country
The Netherlands
Language
English, Dutch
Publication year
2012
Number of pages
96

Index

VOORWOORD - p .5

INLEIDING -p 7
Doelstelling
Doelgroep Project
Achtergrond van het onderzoek
Structuur

1  METHODE - p.15
  1.1. Planning en beschrijving
  1.2. Bijeenkomsten
  1.3. Deelnemers
  1.4. Uitvoering

2  BORN-DIGITAL KUNSTWERKEN - p.21
  2.1. Born-digital als kunsthistorische categorie
  2.2. Born-digital: definitie
  2.3. Focus 'born-digital kunstwerken in Nederland'
  2.4. Problematiek rondom born-digital kunstwerken
  2.5. De rol van musea
  2.6. Conserveringsstrategieƫn
  2.7. Collectie, Collectiearchief en Documentatiearchief
  2.8. Eigendom en copyrights
  2.9. Digitale duurzaamheid

3  WEERGAVE INTERVIEWS: CONSTATERINGEN - p.37
  3.1. Collectie
  3.2. Definitie van de term born-digital
  3.3. Conserveringspraktijk
    3.3.1. Problematiek
    3.3.2. Een aanzet toj>optĀ©ssingen
    3.3.3. Documentatie
  3.4. Presentatie

4  SAMENVATTING - p.53

5  AANBEVELINGEN - p.61

  ENGLISH SUMMARY - p. 65

  APPENDIX A. AANVULLENDE INFORMATIE - p. 75
  Glossaria / woordenboeken
  Documentatiemodellen
  Kunstenaarsinterviews
  Publieksparticipatie
  Videodocumentatie
  Internetdocumentatie

  APPENDIX B. VERSLAG EXPERT MEETING - p. 79 
  Born-Digital Kunstwerken in Nederland

  APPENDIX C. DOCUMENTATIE EXPERT MEETING - p.87 
  Expert meeting, inclusief werkgroepen 
  Case studies 
  Documentation methods

  COLOFON - p. 96