NeuralArchive

An archive of published things by Neural.it. You can browse, search, or see a random publication. The Neural Archive lists 1395 publications.

KEN FEINGOLD: Figury mowy - Figures of Speech

Author
Ryszard W. Kluszczyński
Publisher / Label
CSW Łaźnia
Country
Poland
Language
English, Polish
Publication year
2014
Type of publication
Book
Number of pages
44
ISBN
9788361646099

Index

Spis treści
Contents

Ryszard W. Kluszczyński
Znajdując siebie w innych.
Wstępne refleksje na temat twórczości Kena Feingolda |
Finding Oneself in Others.
Introductory Reflections on Ken Feingold’s Art  6 |

Ken Feingold
Figury mowy | Figures of Speech     24 |

Erkki Huhtamo
Z ust lalki, niejasno. O sztuce Kena Feingolda |
From The Puppet’s Mouth, Darkly. About Ken Feingold’s Art 36 |

Ewa Wójtowicz
Pisanie tożsamości. Sztuka wobec sztucznej inteligencji
– Kena Feingolda „Figury mowy” |
Writing Personalities. Art Vis-à-vis Artificial Intelligence
– Ken Feingold’s “Figures of Speech”    76 |

Edward Shanken
Miłość to dobry początek. Rozmowa z Kenem Feingoldem |
Love Is a Good Place to Start. Interview with Ken Feingold 108 |

Biogramy | Biographies        138 |