NeuralArchive

An archive of published things by Neural.it. You can browse, search, or see a random publication. The Neural Archive lists 1801 publications.

9. Mednarodni festival računalniških umetnosti <9th International festival of computer arts

Author
Sreco Dragan, Franc Solina
Publisher / Label
Mladinski kulturni center Maribor
Country
Slovenia
Language
English, Slovene
Publication year
2003
Type of publication
Catalogue
Number of pages
28

Index

              stran 2 page 
             urnik / program
                 7
         Allucquere Rosanne (Sandy) Stone
                 8
            Fundacion Rodriguez 
                 9
       Nina Kovacheva, Valentin Stefanoff 
                10
             Bogdan Soban 
                11 
                Dirty 
                12
               ArtNetLab 
                15
              Ana Zadnik 
                16
             Vedran Vražalič 
                17 
              Metka Zupanič 
                18
        Gašper Jemec, Sylva Smejkalova 
                19
            Nenad Jelesijevič 
                20
      Arven Sakti Kralj, Boštjan Lapajne 
                21
        Kristina Horvat Blažinovič 
                22
        Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič 
                23
              Sanela Jahič 
                24
              Neven Korda 
                25
Strategije na področju delovanja novih tehnologiji in novih medijev / 
   New technologies and new media working field strategies 
                26
 Izkušnje elektronskih izdaj / The Experiences of e-publications 
                27
        Svet je lep / The World Is Beautiful 
                28
Kodiranje - dekodiranje video podobe / Coding - Decoding of the Video Image