NeuralArchive

An archive of published things by Neural.it. You can browse, search, or see a random publication. The Neural Archive lists 1582 publications.

Ekspektatywa 1: Słuchawy. Projektowanie dla ucha - Metaphones. Design for the Ears

Author
Katarzyna Krakowiak, Andrzej Kłosak, Jacek Staniszewski
Publisher / Label
Fundacja Bęc Zmiana
Country
Poland
Language
English, Polish
Publication year
2009
Type of publication
Catalogue
Number of pages
120
ISBN
9788392510796

Index

Spis tresci / Table of Content

3  Oh! Cet Echo! (((O! To echo!))) I Oh! Ceł Echo! (((Oh, This Echo!)))
  - Krzysztof Gutfrański

9  Phonurgia nova Athanaskjsa Kirchera. Wspaniały XVll-wieczny swiat
  dźwięku / Athanasius Kircher’s Phonurgia nova: The Marvelous World 
  of Sound During The 17th Century - Lamberto Tronchin

19 Model powstawania echa (obiectum phonocampticum) Athanasiusa Kir-
  chera. Analiza rycin / Echo creation model (obiectum phonocampticum)
  by Athanasius Kircher. Analysis of prints - conclusions - Andrzej Klosak

25 Figury niemożliwe - akustyczne kształtowanie przestrzeni. Wizualizacja 
  modelu przy użyciu konsoli Playstation 3. / Impossible Figures - Acoustic 
  Spatial Shaping. Model visualisation with the use of the Playstation 3 
  console - Katarzyna Krakowiak

31 Instrukcja zrobienia Słuchaw / The DIY guide to Metaphones
  - Katarzyna Krakowiak

41 Słyszeć człapiącego grubasa. O tym, jak posługujemy się 
  słuchem w życiu codziennym / Hearing a Fat Guy Shuffling 
  Down the Street How We Hearing in Everyday Life 
  - Andrzej Klawrter, Anna Preis

51 Sześć głosów o ciszy - ankiety / Six Voices on Silence - surveys 
  Geert Lovink, John Grzinich, Tetsuo Kogawa, Eran Sachs,
  Jacek Staniszewski, Jonathan Sterne

68 Mapa narodzin gwiazd / A map of the birth of stars - Katarzyna Krakowiak

71 Dźwięki w kosmosie / Sounds in Space - Hazel Muir

78 Mapa transmisji fal telewizyjnych i radiowych yefcosmos - symulacja / 
  Map of TV & radio broadcasting availability in cosmic space - simulation

81 Mapy akustyczne Warszawy / Acoustic maps of Warsaw

89 Muzak - muzyka marketingowa / Muzak - Marketing Music 
  - Jerzy Supemat

93 Miejskie media i polityka przestrzeni dźwiękowej / Urban Media
  and the Politics of Sound Space - Jonathan Sterne

102 Lokalizatory akustyczne / Acoustic navigators

105 Muzyka jako tortura, muzyka jako broń / Music as Torture,
  Music as Weapon - Suzanne G. Cusick

114 O autorach / About the authors