NeuralArchive

An archive of published things by Neural.it. You can browse, search, or see a random publication. The Neural Archive lists 1458 publications.

Towards the Third Culture. The Co-Existence of Art, Science and Technology / W stronę trzeciej kultury. Koegzystencja sztuki, nauki i technologii

Author
Ryszard W. Kluszczyński
Publisher / Label
CSW Łaźnia
Country
Poland
Language
English, Polish
Publication year
2011
Type of publication
Catalogue
Number of pages
192
ISBN
9788361587545

Index

Spis treści | Contents
Ryszard W. Kluszczyński
Wstęp | Introduction 6 |
Victoria Vesna
Laboratoria naukowe jako pracownie artystów | Science Labs as Artist Studios 14 |
Roger F. Malina
Trzecia kultura? Od sztuki do nauki i z powrotem |
Third Culture? From the Arts to the Sciences and Back Again 22 |
Ryszard W. Kluszczyński
art@science. O związkach między sztuką i nauką |
art@science. About Relations between Art and Science 32 |
Fabrice Lapelletrie
Medytacje nad trzecią kulturą | Musing on the Third Culture 44 |
Monika Fleischmann, Wolfgang Strauss
Pomiędzy zero a jeden. Performerzy komputerowi pomiędzy sztuką a nauką |
Between zero and one. Data Performers between Art and Science 54 |
Martha Blassnigg
Intuicja i wyobraźnia na styku sztuki i nauki. Wątki z przeszłości |
Intuition and Imagination at the Convergence of Art and Science. Clues from the Past 66 |
Jasia Reichardt
Zapowiedzi lat sześćdziesiątych | In Anticipation of the Sixties 78 |
Monika Bakke
Sztuka w obronie „godności roślin”. Oddolna etyka w erze biotechnologii |
Art for ‘Plant Dignity’. Bottom-up Ethics in the Biotech Age 96 |
Michael Punt
Technologiczne, wyobrażeniowe i popularne wyzwania wobec norm kultury
– ścinając krawędź | The Technological Imaginary and Popular Challenges
to the Cultural Norms – Grinding a Ridge 110 |
Nina Czegledy
Zmiany paradygmatyczne w praktykach art & science |
Paradigm Shifts in Art & Science Practice 124 |
Malin Jogmark
Posthumanistyczna skóra. Rozważania na temat Skin Shelley Jackson
jako cyborgicznej narracji rozproszonej | The Posthuman Dermis.
Reflections on Shelley Jackson’s Skin as a Cyborgian and Distributed Narrative 138 |
Lissa Holloway-Attaway
Mapowanie mobilności – interfejs i ślad po człowieku |
Mapping Motility – Affect Interface and (Post-)Human Trace 150 |
Joanna Hoffmann
Motyle Skrzydła Pitagorasa | The Butterfly Wings of Pythagoras 160 |
Edwin Bendyk
Sztuka antropocenu | Anthropocene Art 172 |
Jakub Bąkowski
Psychokinetic Synergy. Rzeźba mentalna w przestrzeni społecznej |
Psychokinetic Synergy. Mental Sculpture in Public Space 182 |