NeuralArchive

An archive of published things by Neural.it. You can browse, search, or see a random publication. The Neural Archive lists 1359 publications.

Mięso, metal i kod / rozchwiane chimery STELARC - Meat, metal & code / contestable chimeras

Author
Ryszard W. Kluszczyński
Publisher / Label
CSW Łaźnia
Country
Poland
Language
English, Polish
Publication year
2014
Type of publication
Book
Number of pages
256
ISBN
9788361646136

Index

Spis treści
Contents

Ryszard W. Kluszczyński
Wprowadzenie | Introduction 6 |

Stelarc
Mięso, metal i kod. Alternatywne, anatomiczne architektury |
Meat, Metal & Code. Alternate Anatomical Architectures 14 |

Maciej Ożóg
Rozmowa ze Stelarckiem | Interview with Stelarc 32 |

Piotr Zawojski
Kim jest i co mówi nam Stelarc? | Who Is Stelarc and What Is He Telling Us? 52 |

Joanna Żylińska
Ewolucja Stelarca | The Evolution of Stelarc 98 |

Andreas Broeckmann
Scenariusze dla ciał obudowanych i zawieszonych.
Stelarc i cybernetyczne ciało-maszyna |
Scenarios for Encapsulated and Suspended Bodies.
Stelarc and the Cybernetic Machine Body 128 |

Marco Donnarumma
Płynne tkanki i rytmiczna skóra. Niedokończone ciała Stelarca |
Fluid Flesh and Rhythmic Skin. On the Unfinished Bodies of Stelarc 152 |

Anna Nacher
Stelarc i jego doświadczeniowe machinarium |
Stelarc and His Experiential Machinarium 174 |

Morten Søndergaard
Estetyka protetyczna | The Prosthetic Aesthetic 206 |

Ryszard W. Kluszczyński
Stelarc – artysta osobny. Dziesięć refleksji na temat znaczenia
twórczości Stelarca dla współczesnej sztuki |
Stelarc – a Singular Artist. Ten Thoughts on the Place of Stelarc’s
Work in Contemporary Art 224 |

Biogramy | Biographies 246 |